Biografia

L’associació cultural Plaetix desenvolupa la seva activitat en la creació dins les arts escèniques i audiovisuals, així com en la investigació i promoció de projectes de transformació social. Creiem que creem la societat, i que la comunicació és un agent important en aquest procés, per tant, en la generació d’un entorn amable, generós, amb escolta, en definitiva, humà. Entenem l’estètica com a manifestació externa d’un sentiment; i l’ètica com els fonaments de convivència humana consensuats socialment. Plætix vols ser un pont entre tots dos per tal d’unir-los en un procés de plaer comunicatiu.

L’associació la conformem actualment:
Raimundo Morte
Arnau Palou
Mar Barberà

Comments are closed.

Categories
Contact

E-mail general
praxis@plaetix.com

Mar Barberà
mbmarials@gmail.com
+34 645 587 321

Raimundo Morte
raimundo@plaetix.com
+34 660 803 327

Arnau Palou
arnaupalou@plaetix.com
+34 646 979 631