Cinturons i arnesos – Prensa

Programació de l’ajuntament de Barcelona (Barcelona, octubre del 2015)


L’independent de Gràcia (Barcelona, maig del 2015)

Diari Zona Sec (Barcelona, maig del 2015)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories
Contact

E-mail general
praxis@plaetix.com

Mar Barberà
mbmarials@gmail.com
+34 645 587 321

Raimundo Morte
raimundo@plaetix.com
+34 660 803 327

Arnau Palou
arnaupalou@plaetix.com
+34 646 979 631