EFEC – Creació de marca

Elaboració de la marca per a l’entitat encarregada de l’educació financera a les escoles de Catalunya.

http://www.efec.cat/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories
Contact

E-mail general
praxis@plaetix.com

Mar Barberà
mbmarials@gmail.com
+34 645 587 321

Raimundo Morte
raimundo@plaetix.com
+34 660 803 327

Arnau Palou
arnaupalou@plaetix.com
+34 646 979 631