Talletrix
Talletrix – Fotografies – Arts escèniques
Talletrix - Fotografies - Arts escèniques

Fotografies de Genia Badano, qui ha seguit el procés des dels seus inicis i les fotografies de la qual ens ha ajudat a treballar la peça a tots els nivells, des de la direcció, passant per la posada en escena i la dramaturgia

Categories
Contact

E-mail general
praxis@plaetix.com

Mar Barberà
mbmarials@gmail.com
+34 645 587 321

Raimundo Morte
raimundo@plaetix.com
+34 660 803 327

Arnau Palou
arnaupalou@plaetix.com
+34 646 979 631