Producció a esdeveniments musicals
Festival Í-TACA 2013
Festival Í-TACA 2013

Festival Í-TACA 2013. Servei de producció. Participant i col·laborador de la programació artística, de la gestió dels recursos,de la regidoria d’escenaris i la gestió logística de totes les activitats culturals i musicals de la primera edició del festival.

Festival Sónar 2012
Festival Sónar 2012

Col·laboració en l’organització prèvia al festival i en la gestió logística i la producció d’escenari del festival de dia, celebrat al CCCB Barcelona, amb l’empresa Advanced Music.

Categories
Contact

E-mail general
praxis@plaetix.com

Mar Barberà
mbmarials@gmail.com
+34 645 587 321

Raimundo Morte
raimundo@plaetix.com
+34 660 803 327

Arnau Palou
arnaupalou@plaetix.com
+34 646 979 631